Tags Archivesnieruchomość

Wspólny dom na działce żony – kazus

Maria i Marian (małżeństwo) wspólnie wybudowali dom na działce, którą Maria dostała od swoich rodziców po ślubie. Maria zagroziła Marianowi, że sprzeda dom, nawet jeśli on się na to nie zgodzę, bo dom należy tylko do niej. Maria i Marian nie mają rozdzielności majątkowej. W księgach wieczystych tylko Maria widnieje jako właścicielka. Czy rzeczywiście Maria może sprzedać dom bez zgody Mariana? Czy tylko Maria jest właścicielką?   Działka zabudowana domem wchodzi w skład majątku osobistego Marii, ponieważ została przez nią nabyta w drodze darowizny. Zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Z kazusu nie wynika natomiast, ...

Więcej

Wejście pracowników elektrowni na prywatną działkę

Czy firma pracująca dla elektrowni przy wymianie światłowodów na słupach wysokiego napięcia może bez zgody właściciela wejść na działkę? Czy właścicielowi takiej działki przysługuje rekompensata?   Pytania te dotyczą instytucji służebności przesyłu. Niezbędne jest zatem ustalenie na jakiej podstawie i na jakich warunkach doszło do ustanowienia służebności przesyłu w każdym konkretnym przypadku.   Celem służebności przesyłu jest umożliwienie przedsięborcy właściwego korzystania z urządzeń, których jest właścicielem i które wchodzą w skład jego przedsiębiorstwa. Obciążenie gruntu obejmuje dostep, korzystanie przez bieżącą eksploatację, dokonywanie kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwanie awarii, wymianę urządzeń na danej nieruchomości w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania sieci przesyłowej przedsiębiorstwa. Sprawa staje się skomplikowana w momencie, gdy z posiadanej przez właściciela działki dokumentacji nie ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!