Prawo administracyjne

Oferujemy pomoc w sprawach z zakresu prawa administracyjnego zarówno na etapie postępowania toczącego się przed organami administracji, jak również na etapie postępowania odwoławczego. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie przy sporządzaniu m.in. wniosków, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Występujemy m.in. przed:

  • organami nadzoru budowlanego,
  • organami administracji rządowej i samorządowej,
  • izbami i urzędami skarbowymi,
  • izbami i urzędami celnymi,
  • wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Na zlecenie Klientów sporządzamy także:

  • ekspertyzy prawne,
  • interpretacje przepisów prawnych,
  • opinie w zakresie problematycznych zagadnień i propozycje ich rozwiązania.

Mając na uwadze Państwa wygodę, istnieje możliwość obsługi prawnej w siedzibie Klienta.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!