Odszkodowania

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym w wyniku:

wypadków komunikacyjnych

Uzyskamy świadczenia w możliwie najwyższej wysokości dla kierowcy i pasażerów poszkodowanego pojazdu, pasażerów sprawcy, jak również motocyklisty, rowerzysty i pieszego.

wypadków przy pracy

Pracodawca ma obowiązek naprawić szkodę powstałą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
błędów medycznych

Do najczęstszych błędów medycznych należą:

 • zakażenia szpitalne (np. gronkowiec typu szpitalnego, wirusowe zapalenie wątroby),
 • szkody przy porodzie,
 • usunięcie lub zabieg na niewłaściwym narządzie,
 • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta,
 • niewłaściwa opieka medyczna,
 • nierozpoznanie lub nieprawidłowe rozpoznanie choroby (np. niezdiagnozowanie nowotworu).
poślizgnięć i potknięć

Osobom, które doznały obrażeń w wyniku poślizgnięcia lub potknięcia, pomożemy w uzyskaniu od podmiotu zobowiązanego do utrzymania nawierzchni w należytym stanie technicznym wszelkich należnych świadczeń.

innych zdarzeń

Pomożemy również w uzyskaniu wszelkich możliwych świadczeń za szkody powstałe m.in. w wyniku:

 • pogryzienia przez psa
 • pożaru
 • wypadku w szkole.

 

Ponadto osobom, które straciły bliskich w wyniku w/w zdarzeń oferujemy pomoc w ubieganiu się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej. Uprawnionymi z tego tytułu mogą być: współmałżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie oraz pozostający w nieformalnym związku z osobą zmarłą.

Osobom, które w ciągu ostatnich 3 lat miały kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy i którym Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie z tytułu uszkodzonego pojazdu na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy, pomożemy w uzyskaniu wyższych świadczeń.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!