Kancelaria

Barbara Ferenc-Karolczyk

adwokat


Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Złożyła egzamin adwokacki poprzedzony ukończeniem aplikacji adwokackiej.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej z zakresu prawa spółek handlowych pt. „Wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej”.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Stosunków Międzynarodowych o specjalności Handel zagraniczny na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, które ukończyła z wyróżnieniem.

W ramach studiów prawniczych seminarzystka prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł – praca dyplomowa dotyczyła problematyki bezpieczeństwa elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych. W ramach Stosunków Międzynarodowych seminarzystka dra Jana Knapika – praca dyplomowa z zakresu analizy strategicznej branży mięsnej w Polsce pod kątem eksportu.

Uczestniczka ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych i branżowych dotyczących m.in. prawa spółek handlowych. Autorka i współautorka publikacji z zakresu nauk prawnych. Temat ostatniej publikacji: „Śmierć wspólnika spółki jawnej – wybrane zagadnienia dotyczące konsekwencji prawnych”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z krakowskimi i warszawskimi kancelariami adwokackimi, a także wykonując obowiązki prawnika In-house w jednej ze wiodących spółek handlowych w Polsce. W dalszym ciągu współpracuje z innymi kancelariami, świadcząc na ich rzecz substytucje procesowe.

Od samego początku swej ścieżki zawodowej zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, a także szeroko pojętym prawem cywilnym i rodzinnym (w tym sprawami rozwodowymi i alimentacyjnymi).

Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Piotr Karolczyk

prawnik


Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej z zakresu prawa spółek handlowych pt. „Dobre obyczaje w prawie gospodarczym prywatnym”.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Praca dyplomowa przygotowywana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Dariusza Dudka, prof. KUL, dotycząca problematyki praw dziecka w świetle Konstytucji RP.

Uczestnik ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych i branżowych dotyczących m.in. prawa spółek handlowych. Autor i współautor publikacji z zakresu nauk prawnych. Temat ostatniej publikacji: „Śmierć wspólnika spółki jawnej – wybrane zagadnienia dotyczące konsekwencji prawnych”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik w renomowanych kancelariach prawnych (notarialnych i adwokackich), urzędach państwowych (RIO) oraz prowadząc indywidualną praktykę prawną, w ramach której zajmował się głównie obsługą podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym i rodzinnym.

SKUTECZNOŚĆ

Ugruntowana wiedza poparta doświadczeniem i starannością zawodową oraz właściwe podejście do Klienta i jego oczekiwań to czynniki zwielokrotniające szanse powodzenia każdego z podjętych wyzwań.

PROFESJONALIZM

Precyzja w analizie stanu faktycznego i dążenie do znalezienia najwłaściwszego z możliwych rozwiązań to cechy, które winny charakteryzować każdego zawodowego pełnomocnika.

ZAUFANIE KLIENTÓW

Świadomi odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego dokładamy wszelkich starań, by umocnić Państwa w przekonaniu o słuszności powierzenia naszej Kancelarii prowadzenia swoich spraw.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!