Zapytaj prawnika

Formularz online

Masz pytania, skontaktuj się z nami!


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Faq

Najczęściej zadawane pytania


W jaki sposób można umówić się na spotkanie?

W celu umówienia spotkania wystarczy skorzystać z opcji „Umów termin spotkania” dostępnej za pośrednictwem strony internetowej lub zadzwonić pod numer telefonu 608 682 978. Mogą Państwo także zostawić swoje dane kontaktowe – na pewno się odezwiemy.

Jak się przygotować i co przynieść na spotkanie z adwokatem?

Przede wszystkim należy podkreślić, że na spotkanie z adwokatem przygotować się warto. Należy przypomnieć sobie fakty istotne w sprawie oraz przygotować wszystkie związane z nią dokumenty, a następnie przynieść je na spotkanie. Umożliwi to adwokatowi szybkie zdiagnozowanie problemu, ocenę szans i zagrożeń oraz określenie realnych celów i metod dalszego prowadzenia sprawy.

Czy istnieje możliwość uzyskania porady prawnej bez konieczności spotkania?

Poradę prawną można uzyskać zarówno podczas indywidualnego spotkania, jak również za pośrednictwem Internetu – wystarczy skorzystać z opcji „Zapytaj prawnika” i opisać tam swój problem.

Czy informacje i dokumenty przekazywane adwokatowi są bezpieczne?

Adwokat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadzeniem sprawy. Obowiązek ten jest nieograniczony czasowo. Adwokat nie może zostać zwolniony od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez żaden organ, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w ustawie.

BFK Kancelaria Adwokacka mieści się w całodobowo monitorowanym i strzeżonym budynku, co gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych dokumentów.

Czy Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw spoza Nowego Sącza?

Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju.

Ile wynosi wynagrodzenie za poradę prawną lub za prowadzenie sprawy?

Oferujemy trzy sposoby rozliczeń:

  • godzinowe

Rozwiązanie najkorzystniejsze dla Klientów oczekujących doraźnej pomocy prawnej (m.in. w zakresie uzyskania porady prawnej, przygotowania umowy, pisma procesowego lub ekspertyzy), jak również jednorazowej reprezentacji przed sądami, organami czy w procesie negocjacji. Wysokość wynagrodzenia zależy od czasu poświęconego na pracę nad danym zleceniem.

  • ryczałtowe

W ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje kompleksową obsługę prawną w wybranym przez siebie zakresie i uwzględniającym jego potrzeby. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin objętych ryczałtem oraz wybranych przez Klienta usług.

  • za prowadzenie konkretnej sprawy

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą oraz dokumentacją. Zależy ona od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego czasu jej trwania oraz nakładu pracy.

Bez względu na przyjęty sposób rozliczeń, możliwe jest zastosowanie regulacji „success fee” (wynagrodzenie za sukces), polegającej na ustaleniu minimalnej stawki wynagrodzenia z jednoczesnym określeniem wysokości dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wygranej w konkretnej sprawie.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!