Prawo rodzinne

Mając na uwadze skomplikowany charakter spraw rodzinnych, oferujemy profesjonalną pomoc w ich prowadzeniu. Doradzamy także w wyborze właściwego małżeńskiego ustroju majątkowego oraz dokonujemy analizy umów majątkowych.

W zakresie prawa rodzinnego oferujemy przygotowywanie pism i dokumentów oraz reprezentowanie w sprawach dotyczących m.in.:

  • uzyskiwania zezwoleń na dokonanie czynności prawnych w zakresie zarządu majątkiem małoletniego,
  • ubezwłasnowolnienia oraz kurateli,
  • uznania, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa,
  • władzy rodzicielskiej,
  • podziału majątku wspólnego małżonków,
  • adopcji,
  • rozliczenia konkubinatu.

Na zlecenie Klientów sporządzamy także:

  • ekspertyzy prawne,
  • interpretacje przepisów prawnych,
  • opinie w zakresie problematycznych zagadnień i propozycje ich rozwiązania.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!