Audyt prawny

Celem poprawy bezpieczeństwa, przedsiębiorcom oferujemy specjalistyczny audyt prawny. Przeprowadzenie audytu pozwala na ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorstwa i wyeliminowanie zagrożeń prawnych związanych z jego funkcjonowaniem na rynku. Polega on na wykonaniu wieloaspektowej analizy prawnej w zakresie oceny zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji i czynności oraz funkcjonujących w nim procedur i wewnętrznych aktów prawnych.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, oferujemy audyt częściowy lub kompleksowy, w skład którego wchodzi m.in.:

  • analiza ogólnej zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa, w tym regulującymi działalność danej branży;
  • analiza organizacji przedsiębiorstwa;
  • analiza stanu prawnego nieruchomości;
  • analiza stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym w zakresie wymaganych decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji;
  • analiza bezpieczeństwa transakcji (umowy z kontrahentami);
  • analiza zatrudnienia (umowy z pracownikami);
  • analiza toczących się postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Mając na uwadze Państwa wygodę, istnieje możliwość obsługi prawnej w siedzibie Klienta.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!