Tags Archivesślub za granicą

Czy ślub wzięty w Las Vegas będzie ważny w Polsce?

  W celu zawarcia związku małżeńskiego w Las Vegas konieczne jest dopełnienie formalności, których zakres jest zdecydowanie węższy niż w polskim systemie prawnym. Jeżeli spełnione zostaną kryteria wymagane prawem stanowym, a para chcąca wstąpić w związek małżeński uzyska marriage license (okres ważności 12 miesięcy), a następnie uda się do urzędu stanu cywilnego bądź wybranej kapliczki, by dopełnić procedury, formalnie będzie małżeństwem.   Ślub udzielony w Las Vegas jest ważny również poza terenem Stanów Zjednoczonych. Konieczne jest dopełnienie kilku formalności. Aby małżeństwo zawarte za granicą wywierało skutki prawne na terenie Polski, musi ulec ujawnieniu w polskich księgach stanu cywilnego.   Podstawę prawną możliwości rejestracji w naszym kraju małżeństw zawartych za granicą dają przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!