Tags Archivesobowiązek alimentacyjny

Obowiązki ojczyma wobec pasierbicy – kazus

Przyszła żona Mariana ma córkę z pierwszego małżeństwa. Ojciec dziecka zginął w wypadku samochodowym. Jakie obowiązki wobec dziewczynki będzie miał Marian jako jej ojczym?   Jeżeli Marian nie przysposobi (potocznie mówiąc nie adoptuje) córki swojej żony, to nie będzie mu przysługiwała władza rodzicielska nad tym dzieckiem. Pomimo zawarcia związku małżeńskiego, w dalszym ciągu przedstawicielem ustawowym dziecka będzie wyłącznie jego matka i tylko ona będzie mogła m.in. zarządzać jego majątkiem oraz decydować o wykształceniu czy leczeniu córki.   Nie oznacza to jednak, że pomiędzy ojczymem a pasierbicą nie może powstać obowiązek alimentacyjny. Artykuł 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) stanowi, że dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Z ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!