W jednym z poprzednich wpisów (klik) omówiliśmy różnice pomiędzy adresem a siedzibą spółki i przedstawiliśmy procedurę zmiany adresu spółki.

W tym wpisie zajmiemy się natomiast problematyką zmiany siedziby spółki.

Zmiana adresu spółki a zmiana siedziby spółki

Siedziba to miejscowość, w której położony jest budynek firmowy, np. Nowy Sącz.

Adres natomiast informuje o tym, gdzie znajduje się konkretny budynek, w którym spółka prowadzi działalność. W praktyce adresem jest nazwa ulicy ze wskazaniem numeru porządkowego budynku, np. ul. Kusocińskiego 30 w Nowym Sączu.

Przypomnijmy, że nie każda zmiana adresu spółki musi oznaczać zmianę jej siedziby. W przypadku, gdy spółka przenosi się do innego lokalu w ramach tej samej miejscowości, nie zmienia siedziby, a wyłącznie adres. W sytuacji natomiast, kiedy spółka przenosi się do zupełnie innej miejscowości, wraz z adresem zmienia też siedzibę.

Zmiana adresu spółki – przykład

X sp. z o.o. prowadziła działalność w wynajmowanym lokalu przy ul. Nawojowskiej 76 w Nowym Sączu. Po jakimś czasie zakupiła budynek przy ul. Uroczej 47 w Nowym Sączu i tam przeniosła swoją działalność.

Spółka zmieniła wyłącznie adres, nie zmieniła natomiast siedziby.

Zmiana siedziby spółki – przykład

X sp. z o.o. prowadziła działalność w Muszynie przy ul. Krynickiej 88. Zarząd spółki podjął decyzję o przeniesieniu działalności do budynku zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Podgórskiej 124.

Spółka zmieniła zarówno adres, jak i siedzibę.

Zmiana siedziby wiąże się z nieco większą ilością formalności niż zmiana adresu. Zmiana siedziby wymaga bowiem zmiany umowy spółki w punkcie, w którym – jak sama nazwa wskazuje – mowa jest o siedzibie spółki.

Zmiana siedziby na przykładzie spółki z o.o. – jak jej dokonać?

Pierwszym krokiem jest podjęcie przez wspólników uchwały zmieniającej umowę spółki. Uchwała musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Zatem zmiana siedziby będzie wiązać się z koniecznością odbycia wizyty u notariusza, ewentualnie zaproszenia notariusza do siedziby spółki.

W przypadku zmiany siedziby konieczne jest wypełnienie i złożenie w sądzie rejestrowym jednego z trzech formularzy, w zależności od rodzaju spółki:

W formularzu należy wymienić i załączyć do niego następujące dokumenty:

  • wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników;
  • tekst jednolity umowy spółki;
  • dowód uiszczenia opłaty.

Zmiana siedziby spółki – jakie są opłaty? 

Zmiana siedziby spółki i aktualizacja danych w KRS, podobnie jak zmiana adresu spółki, wiążą się z koniecznością poniesienia opłat.

Opłaty te wynoszą łącznie 350 zł, w tym 250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosi się razem z opłatą sądową.

Jak zaznaczono powyżej, dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do odpowiedniego formularza KRS.

Podsumowanie – procedura zmiany siedziby spółki krok po kroku:

1.  odbycie wizyty u notariusza (ewentualnie zaproszenie notariusza do siedziby spółki);

2.  podjęcie przez wspólników uchwały w sprawie zmiany umowy spółki;

3. uiszczenie opłat:

  • 250 zł tytułem opłaty sądowej oraz
  • 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

4.  złożenie w sądzie rejestrowym kompletu dokumentów:

  • odpowiedni formularz KRS (KRS-Z1, KRS-Z2 lub KRS-Z3);
  • wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników;
  • tekst jednolity umowy spółki;
  • dowód uiszczenia opłaty z pkt. 3.

 

Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, również w zakresie spełniania obowiązków wobec organów rejestrowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zdjęcie: Unsplash