Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki niejednokrotnie wiąże się ze zmianą lokalizacji prowadzenia biznesu. Możliwe są dwa scenariusze:

 • gdy zmieniamy adres spółki w obrębie jednej miejscowości, np. zmiana z ul. Starowiejskiej 15 na Nowowiejską 45 w Nowym Sączu;
 • gdy zmieniamy adres spółki poza obrębem jednej miejscowości, np. zmiana z ul. Nawojowskiej 27 w Nowym Sączu na ul. Graniczną 33 we Wrocławiu.

Oba z wymienionych scenariuszy wymagają spełnienia innych obowiązków, dlatego omówimy je w osobnych wpisach.

Adres spółki a siedziba spółki

Wbrew powszechnej opinii pojęcia „adres” i „siedziba” nie są tożsame, dlatego zwłaszcza w ujęciu prawnym nie powinno się ich stosować zamiennie.

Adres informuje o tym, gdzie znajduje się konkretny budynek, w którym spółka prowadzi działalność. W praktyce adresem jest nazwa ulicy ze wskazaniem numeru porządkowego budynku, np. ul. Kusocińskiego 30 w Nowym Sączu.

Siedziba natomiast to miejscowość, w której położony jest budynek firmowy, np. Nowy Sącz.

Zmiana adresu spółki a zmiana siedziby spółki

Analiza definicji pojęć „adres” i „siedziba” prowadzi do wniosku, że nie każda zmiana adresu spółki musi oznaczać zmianę jej siedziby. W przypadku, gdy spółka przenosi się do innego lokalu w ramach tej samej miejscowości, nie zmienia siedziby, a wyłącznie adres.

Zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby – przykład

X sp. z o.o. prowadziła działalność w wynajmowanym lokalu przy ul. Nawojowskiej 76 w Nowym Sączu. Po jakimś czasie zakupiła budynek przy ul. Uroczej 47 w Nowym Sączu i tam przeniosła swoją działalność.

Spółka zmieniła wyłącznie adres, nie zmieniła natomiast siedziby.

Kiedy spółka przenosi się do zupełnie innej miejscowości, wraz z adresem zmienia też siedzibę.

Zmiana adresu spółki wraz ze zmianą siedziby – przykład

X sp. z o.o. prowadziła działalność w Muszynie przy ul. Krynickiej 88. Zarząd spółki podjął decyzję o przeniesieniu działalności do budynku zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Podgórskiej 124.

Spółka zmieniła zarówno adres, jak i siedzibę.

Zmiana adresu na przykładzie spółki z o.o. – jak jej dokonać?

W pierwszej kolejności zarząd musi podjąć uchwałę o zmianie adresu spółki.

Uchwała taka powinna zawierać:

 • tytuł i numer uchwały oraz dzień jej podjęcia;
 • wskazanie osób podejmujących uchwałę;
 • stary i nowy adres spółki.

Co bardzo istotne, zmiana adresu spółki nie wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki (w przeciwieństwie do zmiany siedziby spółki).

W przypadku zmiany adresu konieczne jest wypełnienie i złożenie w sądzie rejestrowym jednego z trzech formularzy, w zależności od rodzaju spółki:

W formularzu należy wymienić i załączyć do niego następujące dokumenty:

 • oryginał uchwały o zmianie adresu spółki;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Nie ma natomiast obowiązku załączać do formularza np. umowy najmu.

Zmiana adresu spółki – jakie są opłaty?

Zmiana adresu spółki i aktualizacja danych w KRS wiążą się z koniecznością poniesienia opłat.

Opłaty te wynoszą łącznie 350 zł, w tym 250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosi się razem z opłatą sądową.

Jak zaznaczono powyżej, dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do odpowiedniego formularza KRS.

Podsumowanie – procedura zmiany adresu spółki krok po kroku:

1.  podjęcie uchwały o zmianie adresu spółki;

2.  uiszczenie opłat:

 • 250 zł tytułem opłaty sądowej oraz
 • 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

3.  złożenie w sądzie rejestrowym kompletu dokumentów:

 • odpowiedni formularz KRS (KRS-Z1, KRS-Z2 lub KRS-Z3);
 • oryginał uchwały o zmianie adresu spółki;
 • dowód uiszczenia opłaty z pkt. 2.

Procedurę zmiany siedziby spółki omówimy w osobnym wpisie.

 

Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, również w zakresie spełniania obowiązków wobec organów rejestrowych.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Zdjęcie: Unsplash