Tags Archiveszdrada

Co może być dowodem zdrady małżeńskiej – kazus

Podejrzewałam, że mąż mnie zdradza. Mam na to dowody w postaci korespondencji męża z inną kobietą oraz nagrania. Czy mogę je wykorzystać w sądzie i żądać rozwodu z winy męża?   Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako k.r.o.) małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.   Wierność jest jednym z podstawowych obowiązków małżeńskich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 08 grudnia 2000 r. (sygn. akt I CKN 1129/99): „choć art. 23 k.r.o. stanowi m.in. o małżeńskim obowiązku wierności, to zakresu tego obowiązku nie można przecież odnosić li tylko do wąsko rozumianej płaszczyzny kontaktów seksualnych, ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!