Tags Archiveszdolność do czynności prawnych

Czym jest zdolność prawna, a czym zdolność do czynności prawnych

Zagadnieniem budzącym częste wątpliwości jest kwestia rozróżnienia pojęć zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Do wyjaśnienia ich znaczenia konieczne jest wcześniejsze sięgnięcie do terminu podmiotowość prawna. Podmiotowość prawna Pojęcie to charakteryzuje się dużą różnorodnością interpretacyjną. Równolegle funkcjonują bowiem trzy stanowiska. Pierwsze z nich traktuje podmiotowość prawną jako kategorię zbiorczą mieszczącą w sobie zarówno zdolność prawną jak i zdolność do czynności prawnych. Kolejne wskazuje, że jest to pojęcie abstrakcyjne, bowiem o podmiocie prawa mówić należy wyłącznie w kontekście konkretnego stosunku prawnego, czy prawa podmiotowego. Trzecie stanowisko wyraźnie odróżnia podmiotowość prawną od zdolności prawnej, traktując tę pierwszą jako kategorię zdecydowanie szerszą. Przepisy Kodeksu cywilnego przyznają każdemu człowiekowi i każdej osobie prawnej zdolność prawną. Podkreślić należy, że Kodeks reguluje stosunki cywilnoprawne między ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!