Tags Archiveswspólność majątkowa

Wspólny dom na działce żony – kazus

Maria i Marian (małżeństwo) wspólnie wybudowali dom na działce, którą Maria dostała od swoich rodziców po ślubie. Maria zagroziła Marianowi, że sprzeda dom, nawet jeśli on się na to nie zgodzę, bo dom należy tylko do niej. Maria i Marian nie mają rozdzielności majątkowej. W księgach wieczystych tylko Maria widnieje jako właścicielka. Czy rzeczywiście Maria może sprzedać dom bez zgody Mariana? Czy tylko Maria jest właścicielką?   Działka zabudowana domem wchodzi w skład majątku osobistego Marii, ponieważ została przez nią nabyta w drodze darowizny. Zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Z kazusu nie wynika natomiast, ...

Więcej

Wspólnie zaciągnięty kredyt a rozwód – kazus

W trakcie trwania małżeństwa Maria zaciągnęła ze swoim mężem Marianem kredyt na 200 tys. zł. W zeszłym roku Maria i Marian rozwiedli się i podzielili majątek. Wtedy do spłaty pozostawało jeszcze ok. 80 tys. zł. Ustalili, że spłacą to po połowie, ale jak się okazało Marian nie zapłacił ani grosza. Po tym jak Maria dostała z banku wezwanie do zapłaty, spłaciła też 40 tys. zł, które miał spłacić Marian. Czy bank miał prawo skierować do Marii takie wezwanie? Czy Maria może jakoś odzyskać te pieniądze od byłego męża?   Za spłatę kredytu zaciągniętego przez Marię wspólnie z Marianem są odpowiedzialni solidarnie oboje małżonkowie, niezależnie od ustnych lub pisemnych ustaleń poczynionych przez nich w późniejszym czasie. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód powoduje ustanie wspólności ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!