Tags Archiveswłaściwość sądu

Kiedy i gdzie wnieść pozew o rozwód

Mając na uwadze Państwa częste wątpliwości i pytania związane z przesłankami rozwodu oraz przebiegiem samego postępowania rozwodowego, poniżej prezentujemy informacje wyjaśniające te kwestie. Wystąpienie z żądaniem rozwodu Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto zaznaczyć, że legitymacja w procesie o rozwód nie przysługuje prokuratorowi. Rozkład pożycia Wspólne pożycie to nic innego jak więź o charakterze duchowym, fizycznym oraz gospodarczym, która stanowi cel małżeństwa i umożliwia realizację jego podstawowych zadań. Warunkiem orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia, przy czym konkretyzacja jego przejawów ma kluczowe znaczenie w przypadku ustalania winy rozkładu pożycia, bądź negatywnych przesłanek udzielenia rozwodu. Nie można całkowicie zaniechać postępowania dowodowego, nawet w przypadku zgodnego wniesienia przez małżonków o ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!