Tags Archivestestament

Konkubinat – czy będę dziedziczyć po partnerze?

  Nieformalne pożycie nie jest zjawiskiem nowym. Alternatywne do małżeństwa formy pożycia funkcjonują od zarania dziejów, przybierając różnorakie kształty wraz ze zmieniającymi się realiami. Słowo „konkubinat” wywodzi się od łacińskiego zwrotu com cubare, oznaczającego tyle co „sypiać ze sobą”.   Związki partnerskie mają charakter wspólnoty różnorodnej, a więc mogą być, choć wcale nie muszą, ukształtowane podobnie do związków małżeńskich. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 05 grudnia 1997 r. (sygn. akt II CKN 485/97, LEX nr 583765): „Konkubinat jest prawnie nieuregulowaną trwałą wspólnotą życiową mężczyzny i kobiety. Wynika z tego, że cechy charakterystyczne konkubinatu to: 1/ związek mężczyzny i kobiety, 2/ trwałość tego związku, 3/ pożycie jak w małżeństwie, 4/ brak zdarzenia prawnego regulującego ten związek. Zewnętrznym przejawem ...

Więcej

Obowiązki ojczyma wobec pasierbicy – kazus

Przyszła żona Mariana ma córkę z pierwszego małżeństwa. Ojciec dziecka zginął w wypadku samochodowym. Jakie obowiązki wobec dziewczynki będzie miał Marian jako jej ojczym?   Jeżeli Marian nie przysposobi (potocznie mówiąc nie adoptuje) córki swojej żony, to nie będzie mu przysługiwała władza rodzicielska nad tym dzieckiem. Pomimo zawarcia związku małżeńskiego, w dalszym ciągu przedstawicielem ustawowym dziecka będzie wyłącznie jego matka i tylko ona będzie mogła m.in. zarządzać jego majątkiem oraz decydować o wykształceniu czy leczeniu córki.   Nie oznacza to jednak, że pomiędzy ojczymem a pasierbicą nie może powstać obowiązek alimentacyjny. Artykuł 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) stanowi, że dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Z ...

Więcej

Syn pominięty w testamencie – kazus

Teść Marii przed śmiercią sporządził testament, w którym do połowy majątku powołał swoją żonę (teściową Marii), a do drugiej połowy swojego syna (szwagra Marii). Troje dzieci, w tym Marian (mąż Marii), nie dostało nic. Co pominięty w testamencie Marian może zrobić w takiej sytuacji?   Kazus sprowadza się do analizy instytucji zachowku, którego dotyczył również jeden z poprzednich postów (http://kancelariabfk.pl/komu-przysluguje-zachowek-i-jak-ustalic-jego-wysokosc).   Zachowek jest określoną korzyścią majątkową odpowiadającą części udziału, jaki otrzymałaby w spadku osoba uprawniona, gdyby nie został sporządzony testament. Uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych, z tym jednak ...

Więcej

Komu przysługuje zachowek i jak ustalić jego wysokość – kazus

Dwa lata temu Maria dostała od mamy w drodze darowizny dom z działką. Umowę zawarły przed notariuszem. Maria ma siostrę, która jest panną, mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Brat Marii zmarł, miał żonę i dwóch synów. Czy siostra, bratowa i jej dzieci będą mogli po śmierci mamy wystąpić przeciwko Marii z jakimiś roszczeniami?   Zagadnienie rozliczeń między rodzeństwem w sytuacji, gdy rodzic dokonał nieodpłatnego przysporzenia na rzecz jednego z nich, związane jest bezpośrednio z instytucją zachowku. Zachowek jest określoną korzyścią majątkową odpowiadającą części udziału, jaki otrzymałaby w spadku osoba uprawniona, gdyby nie został sporządzony testament (w omawianym przypadku – gdyby nie została uczyniona darowizna). Na podstawie art. 991 § 1 k.c. uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!