Tags Archivesrozwód kościelny

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli „rozwód kościelny” – kazus

Zapadł już prawomocny wyrok sądu cywilnego orzekający rozwód. Główną przyczyną rozwodu było to, że mąż nie chciał mieć dzieci. Czy w takiej sytuacji żona może ubiegać się o tzw. rozwód kościelny?   Rozwód cywilny nie jest tożsamy ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Osoby, które zawarły małżeństwo konkordatowe muszą przejść przez dwie procedury rozwodowe. Potocznie używane określenie „rozwód kościelny” to nic innego jak przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. (dalej jako: k.pr.kan.) stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zgodnie z treścią kazusu, po zawarciu związku małżeńskiego okazało się, że mąż nie chce posiadać wspólnego potomstwa, co stało się główną przyczyną rozwodu. W tym stanie faktycznym zastosowanie będzie miał kan. 1101 § 2 k.pr.kan., zgodnie z którym jeśli jedna ze stron albo obydwie pozytywnym ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!