Tags Archivespozew o rozwód

Co może być dowodem zdrady małżeńskiej – kazus

Podejrzewałam, że mąż mnie zdradza. Mam na to dowody w postaci korespondencji męża z inną kobietą oraz nagrania. Czy mogę je wykorzystać w sądzie i żądać rozwodu z winy męża?   Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako k.r.o.) małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.   Wierność jest jednym z podstawowych obowiązków małżeńskich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 08 grudnia 2000 r. (sygn. akt I CKN 1129/99): „choć art. 23 k.r.o. stanowi m.in. o małżeńskim obowiązku wierności, to zakresu tego obowiązku nie można przecież odnosić li tylko do wąsko rozumianej płaszczyzny kontaktów seksualnych, ...

Więcej

Kiedy i gdzie wnieść pozew o rozwód

Mając na uwadze Państwa częste wątpliwości i pytania związane z przesłankami rozwodu oraz przebiegiem samego postępowania rozwodowego, poniżej prezentujemy informacje wyjaśniające te kwestie. Wystąpienie z żądaniem rozwodu Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto zaznaczyć, że legitymacja w procesie o rozwód nie przysługuje prokuratorowi. Rozkład pożycia Wspólne pożycie to nic innego jak więź o charakterze duchowym, fizycznym oraz gospodarczym, która stanowi cel małżeństwa i umożliwia realizację jego podstawowych zadań. Warunkiem orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia, przy czym konkretyzacja jego przejawów ma kluczowe znaczenie w przypadku ustalania winy rozkładu pożycia, bądź negatywnych przesłanek udzielenia rozwodu. Nie można całkowicie zaniechać postępowania dowodowego, nawet w przypadku zgodnego wniesienia przez małżonków o ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!