Tags Archivesodwołanie darowizny

Odwołanie darowizny – kazus

W 2008 r. Lucyna dostała za opiekę nad mamą mieszkanie. Darowizna została dokonana w tajemnicy przed rodziną. W ubiegłym roku Lucyna oddała mamę do domu opieki. Co w takiej sytuacji z mieszkaniem i czy Marii (siostrze Lucyny) należy się zachowek?   Co do zasady każdą darowiznę można odwołać, ale muszą być spełnione pewne warunki wymienione w kodeksie cywilnym. Artykuł 898 § 1 k.c. stanowi, że darczyńca może odwołać darowiznę już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Kodeks cywilny nie definiuje jednak pojęcia rażącej niewdzięczności ani nie określa kryteriów, jakie należy brać pod uwagę przy ocenie zachowań obdarowanego. Na podstawie orzecznictwa sądowego można jednak wskazać przykładowy katalog czynów o rażącej niewdzięczności: odmówienie pomocy w chorobie, odmowa pomocy osobom starszym, ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!