Tags Archivesmolestowanie seksualne

Molestowanie seksualne w pracy

Zgodnie z art. 18 [3a] § 6 kodeksu pracy molestowanie seksualne jest to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.   Molestowanie seksualne stanowi jeden z elementów mobbingu – jak bowiem wynika z typologii twórcy współczesnego pojęcia mobbingu H. Leymana, molestowanie seksualne jest jedną z 45 cech odnoszących się do zjawiska mobbingu.   Za molestowanie seksualne uznawać należy nie tylko niechciany kontakt fizyczny w postaci zalotów, ocierania się, dotykania, poklepywania, przemocy seksualnej czy też szantażu seksualnego. Molestowaniem seksualnym jest również opowiadanie sprośnych dowcipów, nachalna ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!