Tags ArchivesKRS

Zmiana siedziby spółki krok po kroku

W jednym z poprzednich wpisów (klik) omówiliśmy różnice pomiędzy adresem a siedzibą spółki i przedstawiliśmy procedurę zmiany adresu spółki. W tym wpisie zajmiemy się natomiast problematyką zmiany siedziby spółki. Zmiana adresu spółki a zmiana siedziby spółki Siedziba to miejscowość, w której położony jest budynek firmowy, np. Nowy Sącz. Adres natomiast informuje o tym, gdzie znajduje się konkretny budynek, w którym spółka prowadzi działalność. W praktyce adresem jest nazwa ulicy ze wskazaniem numeru porządkowego budynku, np. ul. Kusocińskiego 30 w Nowym Sączu. Przypomnijmy, że nie każda zmiana adresu spółki musi oznaczać zmianę jej siedziby. W przypadku, gdy spółka przenosi się do innego lokalu w ramach tej samej miejscowości, nie zmienia siedziby, a wyłącznie adres. W sytuacji natomiast, kiedy spółka przenosi się do zupełnie ...

Więcej

Zmiana adresu spółki krok po kroku

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki niejednokrotnie wiąże się ze zmianą lokalizacji prowadzenia biznesu. Możliwe są dwa scenariusze: gdy zmieniamy adres spółki w obrębie jednej miejscowości, np. zmiana z ul. Starowiejskiej 15 na Nowowiejską 45 w Nowym Sączu; gdy zmieniamy adres spółki poza obrębem jednej miejscowości, np. zmiana z ul. Nawojowskiej 27 w Nowym Sączu na ul. Graniczną 33 we Wrocławiu. Oba z wymienionych scenariuszy wymagają spełnienia innych obowiązków, dlatego omówimy je w osobnych wpisach. Adres spółki a siedziba spółki Wbrew powszechnej opinii pojęcia „adres” i „siedziba” nie są tożsame, dlatego zwłaszcza w ujęciu prawnym nie powinno się ich stosować zamiennie. Adres informuje o tym, gdzie znajduje się konkretny budynek, w którym spółka prowadzi działalność. W praktyce adresem jest nazwa ...

Więcej

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 rok do KRS

Przedsiębiorcom przypominamy o obowiązku złożenia dokumentów finansowo-księgowych do KRS. W związku z tym przygotowaliśmy instrukcję, jak – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe do KRS za 2016 rok. Jakie dokumenty należy złożyć do KRS? Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy spółek osobowych mają obowiązek złożenia do KRS następujących dokumentów: roczne sprawozdanie finansowe, czyli wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, a ponadto – jeżeli jednostka ma obowiązek ich sporządzania – zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych; opinia biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu; odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty; sprawozdanie z działalności, w przypadku m.in. spółek z ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!