Tags Archivesdarowizna

Wspólny dom na działce żony – kazus

Maria i Marian (małżeństwo) wspólnie wybudowali dom na działce, którą Maria dostała od swoich rodziców po ślubie. Maria zagroziła Marianowi, że sprzeda dom, nawet jeśli on się na to nie zgodzę, bo dom należy tylko do niej. Maria i Marian nie mają rozdzielności majątkowej. W księgach wieczystych tylko Maria widnieje jako właścicielka. Czy rzeczywiście Maria może sprzedać dom bez zgody Mariana? Czy tylko Maria jest właścicielką?   Działka zabudowana domem wchodzi w skład majątku osobistego Marii, ponieważ została przez nią nabyta w drodze darowizny. Zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Z kazusu nie wynika natomiast, ...

Więcej

Odwołanie darowizny – kazus

W 2008 r. Lucyna dostała za opiekę nad mamą mieszkanie. Darowizna została dokonana w tajemnicy przed rodziną. W ubiegłym roku Lucyna oddała mamę do domu opieki. Co w takiej sytuacji z mieszkaniem i czy Marii (siostrze Lucyny) należy się zachowek?   Co do zasady każdą darowiznę można odwołać, ale muszą być spełnione pewne warunki wymienione w kodeksie cywilnym. Artykuł 898 § 1 k.c. stanowi, że darczyńca może odwołać darowiznę już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Kodeks cywilny nie definiuje jednak pojęcia rażącej niewdzięczności ani nie określa kryteriów, jakie należy brać pod uwagę przy ocenie zachowań obdarowanego. Na podstawie orzecznictwa sądowego można jednak wskazać przykładowy katalog czynów o rażącej niewdzięczności: odmówienie pomocy w chorobie, odmowa pomocy osobom starszym, ...

Więcej

Sposoby wyjścia ze współwłasności nieruchomości – kazus

Rodzeństwo chce podarować swojemu bratu Marianowi odziedziczone przez nich udziały w nieruchomości. Dział spadku nie został przeprowadzony. Która droga będzie tańsza i praktyczniejsza: złożenie zgodnego wniosku do sądu czy darowizna u notariusza? Jeżeli darowizna, to czy rodzeństwo powinno darować tylko Marianowi, czy Marianowi i jego żonie Marii? A może zaczekać na zasiedzenie (Marian i Maria od 20 lat są w posiadaniu tej nieruchomości)?   Kazus dotyczy sposobów wyjścia ze współwłasności nieruchomości. Jeśli rodzeństwo chce przekazać swoje udziały w spadku jednemu bratu, to można to zrobić w drodze darowizny lub działu spadku z jednoczesnym nieodpłatnym (ponieważ w kazusie jest mowa o darowiźnie) zniesieniem współwłasności.   Ze względu na tryb przeprowadzenia działu spadku, można wyróżnić drogę umowną oraz sądową. Pierwsze rozwiązanie jest szybsze, drugie – tańsze. ...

Więcej

Komu przysługuje zachowek i jak ustalić jego wysokość – kazus

Dwa lata temu Maria dostała od mamy w drodze darowizny dom z działką. Umowę zawarły przed notariuszem. Maria ma siostrę, która jest panną, mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Brat Marii zmarł, miał żonę i dwóch synów. Czy siostra, bratowa i jej dzieci będą mogli po śmierci mamy wystąpić przeciwko Marii z jakimiś roszczeniami?   Zagadnienie rozliczeń między rodzeństwem w sytuacji, gdy rodzic dokonał nieodpłatnego przysporzenia na rzecz jednego z nich, związane jest bezpośrednio z instytucją zachowku. Zachowek jest określoną korzyścią majątkową odpowiadającą części udziału, jaki otrzymałaby w spadku osoba uprawniona, gdyby nie został sporządzony testament (w omawianym przypadku – gdyby nie została uczyniona darowizna). Na podstawie art. 991 § 1 k.c. uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!