Tags Archivesalimenty

Obowiązki ojczyma wobec pasierbicy – kazus

Przyszła żona Mariana ma córkę z pierwszego małżeństwa. Ojciec dziecka zginął w wypadku samochodowym. Jakie obowiązki wobec dziewczynki będzie miał Marian jako jej ojczym?   Jeżeli Marian nie przysposobi (potocznie mówiąc nie adoptuje) córki swojej żony, to nie będzie mu przysługiwała władza rodzicielska nad tym dzieckiem. Pomimo zawarcia związku małżeńskiego, w dalszym ciągu przedstawicielem ustawowym dziecka będzie wyłącznie jego matka i tylko ona będzie mogła m.in. zarządzać jego majątkiem oraz decydować o wykształceniu czy leczeniu córki.   Nie oznacza to jednak, że pomiędzy ojczymem a pasierbicą nie może powstać obowiązek alimentacyjny. Artykuł 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) stanowi, że dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Z ...

Więcej

Podwyższenie alimentów na dziecko – kazus

Maria kilka lat temu rozwiodła się z Marianem. Maria opiekuje się dzieckiem, Marian płaci zasądzone alimenty. Jest to kwota 400 zł miesięcznie. Syn Marii i Mariana w tym roku idzie do liceum. Czy Maria może się ubiegać o wyższe alimenty na rzecz syna?   Ustalając wysokość alimentów, sąd opiera się na uzasadnionych potrzebach uprawnionego oraz majątkowych i zarobkowych możliwościach zobowiązanego, według stanu istniejącego w dacie orzekania. Zmiana tych potrzeb i możliwości stanowią przesłanki do wytoczenia powództwa o podwyższenie (ale też o obniżenie) alimentów. Uwzględnienie powództwa przez sąd zależy od sposobu argumentacji roszczeń i ich właściwego udokumentowania.   Usprawiedliwione potrzeby dziecka wzrastają z wiekiem. Wiadomym jest, że kwota alimentów zasądzonych dla dziecka w wieku 5 lat nie wystarczy na zaspokojenie jego ...

Więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!